Aplikacioni Fermeri

Fermeri është një aplikacion që mundëson fermerët të regjistrojnë të mbjellurat e tyre dhe të marrin recepta dhe këshilla falas për rritjen dhe mirëmbajtjen e tyre. Përmes aplikacionit, fermerët do të pranojnë njoftime cdo javë për mirëmbajtjen e të mbjellurave të tyre. Fermerët mund të komunikojnë direkt përmes chat me një grup profesional të agronomëve në rast qe hasin në cfarëdo probleme me të mbjellurat e tyre.